Modernizacje

Wiele suwnic pracujących w naszym kraju pochodzi z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Suwnice te, mimo, że konstrukcja stalowa znajduje się w dobrym stanie, mechanicznie odbiegają od rozwiązań stosowanych obecnie. Wymiana wciągnika, napędów i instalacji elektrycznej pozwala na dostosowanie tych urządzeń do obecnie obowiązujących wymagań i do zmieniających się procesów produkcji i transportu w przedsiębiorstwach.